"wear outfits" — Słownik kolokacji angielskich

wear outfits kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear an outfit
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stroje odzieży
  1. wear czasownik + outfit rzeczownik
    Silna kolokacja

    The two will have a similar look in their long programs, each wearing a military outfit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo