"wear one's watch" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's watch kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a watch
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś zegarek
  1. wear czasownik + watch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few people never need to wear a watch because they always know what the time is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo