"wear one's underwear" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: wear underwear
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś bielizna
  1. wear czasownik + underwear rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wore only underwear and had a young woman in his room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo