"wear one's skin" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's skin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś skóra
  1. wear czasownik + skin rzeczownik
    Silna kolokacja

    Everyone in the room was scary, but at least he wasn't wearing someone else's skin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo