"wear one's emotions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś uczucia
  1. wear czasownik + emotion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've been working with Klingons all my life, and you're the first one who didn't wear his emotions on his fur, so to speak.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo