"wear one's armband" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's armband kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear armbands
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś pływaczek
  1. wear czasownik + armband rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 46 other women in the program are wearing black armbands, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo