"wear metal" — Słownik kolokacji angielskich

wear metal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież metal
  1. wear czasownik + metal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was not a thing of golden grace but big and broad, wearing black metal spined and curved in baroque monstrosity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo