"wear medals" — Słownik kolokacji angielskich

wear medals kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear the medal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś medale
  1. wear czasownik + medal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is authorized to wear the medal with his awards.

powered by  eTutor logo