"wear loincloths" — Słownik kolokacji angielskich

wear loincloths kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a loincloth
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież loincloths
  1. wear czasownik + loincloth rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some of them wore only loincloths, others nothing at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo