BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"wear loafers" — Słownik kolokacji angielskich

wear loafers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś próżniaków
  1. wear czasownik + loafer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They must wear athletic shoes or loafers with white socks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo