"wear legs" — Słownik kolokacji angielskich

wear legs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś nogi
  1. wear czasownik + leg rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The song of a man returned to his body at last, the ecstasy of once again wearing his own arms and legs, of once again being himself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo