"wear leggings" — Słownik kolokacji angielskich

wear leggings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): getry odzieży
  1. wear czasownik + legging rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wore a long white jacket and matching leggings for the wedding.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo