"wear leathers" — Słownik kolokacji angielskich

wear leathers kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear leather
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodź w skórze
  1. wear czasownik + leather rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How the hell could anyone wear leather in this heat?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo