"wear jumpers" — Słownik kolokacji angielskich

wear jumpers kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a jumper
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pulowery
  1. wear czasownik + jumper rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was wearing jumpers with bears to school, because her mother said so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo