"wear identification" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): identyfikacja odzieży
  1. wear czasownik + identification rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is recommended that patients with a history of acute porphyria, and even genetic carriers, wear an alert bracelet or other identification at all times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo