"wear hearing aids" — Słownik kolokacji angielskich

wear hearing aids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież aparaty słuchowe
  1. wear czasownik + aids rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Born nearly deaf, he wears hearing aids and reads lips to understand his teammates.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo