"wear headphones" — Słownik kolokacji angielskich

wear headphones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słuchawki odzieży
  1. wear czasownik + headphone rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The other four team members wore headphones to ensure they could not hear the word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo