"wear headbands" — Słownik kolokacji angielskich

wear headbands kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a headband
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś opaski
  1. wear czasownik + headband rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She has green hair and is almost always seen wearing a headband.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo