"wear guns" — Słownik kolokacji angielskich

wear guns kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a gun
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś bronie
  1. wear czasownik + gun rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the first time I had seen him wearing a gun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo