"wear grays" — Słownik kolokacji angielskich

wear grays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szarzy odzieży
  1. wear czasownik + gray rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That's why she's requested you wear grays.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo