"wear garters" — Słownik kolokacji angielskich

wear garters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś podwiązki
  1. wear czasownik + garter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The most outrageous sight was arguably the old man in the canary-yellow shorts, wearing high black socks and garters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo