"wear flowers" — Słownik kolokacji angielskich

wear flowers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kwiaty
  1. wear czasownik + flower rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She wore a simple cream-colored dress, and several flowers in her hair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo