"wear epaulettes" — Słownik kolokacji angielskich

wear epaulettes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pagony
  1. wear czasownik + epaulette rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When dressed for public order policing, officers wear coloured epaulettes indicating their respective roles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo