"wear earrings" — Słownik kolokacji angielskich

wear earrings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś klipsy
  1. wear czasownik + earring rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Richardson - 2 months ago Why do guys like him wear earrings?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo