"wear earpieces" — Słownik kolokacji angielskich

wear earpieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś muszle słuchawki
  1. wear czasownik + earpiece rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The actors wore wireless earpieces on set so they could sing to accompanying piano music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo