"wear down one's opponents" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdzierać się czyjś przeciwnicy
  1. wear czasownik + opponent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, it is unlikely that anyone will abandon their political views, and hold off from some future attack that wears down their opponents.

powered by  eTutor logo