"wear diapers" — Słownik kolokacji angielskich

wear diapers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pieluszki
  1. wear czasownik + diaper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That's the same reason everyone is talking about an astronaut driving cross country wearing diapers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo