Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wear decorations" — Słownik kolokacji angielskich

wear decorations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś dekoracje
  1. wear czasownik + decoration rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Hats must not be worn (although they formerly were when a point of order was being raised), and Members may not wear military decorations or insignia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo