"wear collars" — Słownik kolokacji angielskich

wear collars kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a collar
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kołnierzyki
  1. wear czasownik + collar rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had told her what wearing a collar meant to him.

powered by  eTutor logo