"wear collar" — Słownik kolokacji angielskich

wear collar kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a collar
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kołnierzyk odzieży
  1. wear czasownik + collar rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had told her what wearing a collar meant to him.

powered by  eTutor logo