"wear chaps" — Słownik kolokacji angielskich

wear chaps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś chłopaków
  1. wear czasownik + chap rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In Spain today, rejoneadores wear smooth chaps attached with a single strap behind the knee.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo