"wear brightly" — Słownik kolokacji angielskich

wear brightly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś jaskrawo
  1. wear czasownik + brightly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The women wear brightly colored cloth wrapped at the waist as a skirt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo