"wear bluejeans" — Słownik kolokacji angielskich

wear bluejeans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież bluejeans
  1. wear czasownik + bluejeans rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sometimes he seems to be wearing bluejeans and a denim jacket, but more often he's in a robe with a cowl.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo