"wear blazers" — Słownik kolokacji angielskich

wear blazers kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a blazer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś marynarki
  1. wear czasownik + blazer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He, too, had seen that the new kid was wearing a tie and a blue blazer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo