BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"wear beepers" — Słownik kolokacji angielskich

wear beepers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś bipery
  1. wear czasownik + beeper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They drew the line, though, at wearing beepers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo