"wear bearskins" — Słownik kolokacji angielskich

wear bearskins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś bermyce
  1. wear czasownik + bearskin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The British Foot Guards and Royal Scots Greys did however wear bearskins in battle during the Crimean War and on peacetime manoeuvers until the introduction of khaki service dress in 1902.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo