"wear balaclavas" — Słownik kolokacji angielskich

wear balaclavas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kominiarki
  1. wear czasownik + balaclava rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Completing their camouflage, they wore black balaclavas with holes for their eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo