"wear armbands" — Słownik kolokacji angielskich

wear armbands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś pływaczek
  1. wear czasownik + armband rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 46 other women in the program are wearing black armbands, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo