PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear adornments" — Słownik kolokacji angielskich

wear adornments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś ozdoby
  1. wear czasownik + adornment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Throughout their history humans have altered their appearance by wearing clothing and adornments, by trimming or shaving hair or by means of body modifications.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo