"wear a pin" — Słownik kolokacji angielskich

wear a pin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś szpilkę
  1. wear czasownik + pin rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But by Monday, she added, no one on the housekeeping staff was wearing a pin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo