"wear a necklace" — Słownik kolokacji angielskich

wear a necklace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś naszyjnik
  1. wear czasownik + necklace rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In his town a little boy running around wearing a necklace wouldn't go over very well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo