"wear a loincloth" — Słownik kolokacji angielskich

wear a loincloth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić loincloth
  1. wear czasownik + loincloth rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some of them wore only loincloths, others nothing at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo