"wear a gun" — Słownik kolokacji angielskich

wear a gun kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś broń
  1. wear czasownik + gun rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was the first time I had seen him wearing a gun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo