"wear Gucci" — Słownik kolokacji angielskich

wear Gucci kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież Gucci
  1. wear czasownik + Gucci rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It so happens that they like to wear Gucci.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo