"wear Chanel" — Słownik kolokacji angielskich

wear Chanel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież Chanel
  1. wear czasownik + Chanel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So you always want to wear Chanel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo