"wear Armani" — Słownik kolokacji angielskich

wear Armani kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież Armani
  1. wear czasownik + Armani rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I was the guy who bought Armani and wore Armani.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo