ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"wealthy celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

wealthy celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bogata sława
  1. wealthy przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The wealthy celebrities can afford to have their faces and bodies repaired.