"wdrażać przepisy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wdrażać przepisy" po polsku

wdrażać przepisy

  1. implement regulations

"wdrażać przepisy" — Słownik kolokacji angielskich

  1. implement czasownik + regulation rzeczownik = wprowadzać przepisy, wdrażać przepisy
    Zwykła kolokacja

    He asked the Act's critics to wait for the bill's implementing rules and regulations to see if the issues were addressed.

powered by  eTutor logo