"way west" — Słownik kolokacji angielskich

way west kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachód drogi
  1. way rzeczownik + west rzeczownik
    Silna kolokacja

    Take it all the way west, right to the river.

    Podobne kolokacje: