"way vanishes" — Słownik kolokacji angielskich

way vanishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga znika
  1. way rzeczownik + vanish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Only one way to make them go away, vanish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo